BÖJTI GONDOLATOK HÚSVÉT ELŐTT A böjt által szenvedélyeink fölé emelkedve, magasztaljuk az Urat, aki keresztre emelkedett, és így a világot fölemelte. Igyuk érzéssel a töredelmes bánat italát, és gondoljunk arra a napra és órára, melyen az örök Bíró elé fogunk állni! mai utrenye, kathizma
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Simon (2.) Egy másik alkalommal ismét egy magas rangú hivatalnok jött, hogy lássa. A klerikusok előre bejelentették, és így szóltak hozzá: „Abba, készülj fel, mert a tisztviselő, aki hallott rólad, jön, hogy megáldjad!” Ő pedig azt mondta: „Igen, felkészülök.” Felvette rongyos ruháját, kenyeret és sajtot vett a kezébe. Aztán felkelt és leült enni az ajtóban. Amikor a tisztviselő megérkezett kíséretével, és meglátta őt, lenézte, és azt mondta: „Ez az a remete, akiről hallottunk?” S azonnal visszafordultak. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010