Pol. Száva szé.
◀︎ 
 december 5. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Gal 5,22-6,2

Atyámfiai! A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Testvérek, ha valakit botláson értek, ti akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.

Mt 11,27-30

Mondta az Úr tanítványainak: „Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

Megszentelt Száva atya

Száva (Szabbász) atya 439-ben, született a kappadóciai Mutalaszka helységben. Korán megkedvelte az erényes életet. Nyolcéves korában megkezdte a szerzetesi életet. Először a szülőfaluja közelében levő kolostorban élt, ott teljes szigorúságában elsajátította a szerzetesi életet. l0 év múlva Palesztinába ment, és nagy szent Eutim mellett élte életét. Szent Eutim halála után egy kiszáradt patak mellett barlangban élt egyedül. Amikor szent életének hírére sokan jöttek hozzá, hogy útmutatásai szerint éljenek, kolostort épített számukra, amely most is az ő nevét viseli. Mivel sem templom, sem pap nem volt a kolostorban, istentiszteletekhez ritkán jutottak. Ő alázatosságból nem szenteltette magát pappá. Később mégis pap lett, innen van a „megszentelt” mellékneve. Kolostorában írta meg az istentiszteletek rendjét ma is szabályozó Utasítást, a jeruzsálemi Typikont. Közel 100 éves korában halt meg 532-ban.