Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Arszeniosz(34.) Ugyancsak ő mesélte, hogy egyszer néhány atya jött Alexandriából, hogy lássák Arszeniosz abbát, s egyikük a „Szegény”-nek nevezett néhai Timotheosz alexandriai érsek nagybátyja volt. Vele volt az egyik unokaöccse is. Akkoriban az öreg beteg volt, és nem akart találkozni velük, nehogy mások is eljöjjenek hozzá és zavarják. Ebben az időben a tróébeli Petrában tartózkodott. Azok tehát szomorúan eltávoztak. Történt pedig, hogy barbárok támadtak a vidékre, s ezért eljött onnan, hogy Alsó-Egyiptomban maradjon. Ezt meghallva azok ismét eljöttek, hogy lássák. Örömmel fogadta őket. Erre azt mondta neki a velük levő testvér: „Nem tudod, abba, hogy elmentünk Tróéba, hogy találkozzunk veled, te pedig nem fogadtál?” Az öreg így válaszolt neki: „Ti kenyeret ettetek és vizet ittatok, én viszont, gyermekem, bizony sem kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam, sem le nem ültem, magamat büntetve mindaddig, amíg meg nem tudtam, hogy hazaérkeztetek, mivelhogy ti is miattam fáradtatok. Ámde bocsássatok meg nekem, testvérek!” És megvigasztalódva eltávoztak. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010