BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Így szóltam: „Megvallom magam ellen hamisságomat az Úrnak”,
és megbocsátottad szívem istentelenségét.
Zsolt 32,5
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Thébai József Thébai József abba mondta: „Három dolgot becsül meg az Úr: Ha az ember beteg, és ráadásul kísértések támadnak rá, ám ő hálásan fogadja azokat. A második: Ha valaki minden munkáját tisztán végzi az Isten előtt, és semmi emberi szempontra sincs tekintettel. A harmadik pedig: Ha valaki aláveti magát lelkiatyjának, és mindenben lemond saját akaratáról. Ennek gyönyörű koszorúja van. Én azonban a betegséget választottam.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010