EGYHÁZI ÉV

Állandó ünnepeink
   Szeptember 1.: Az egyházi év kezdete (indiktion)
   Szeptember 8.: Az Istenszülő születése (Kisboldogasszony)
   Szeptember 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása
   Október 1.: Az Istenszülõ oltalma
   Október 11-17. között: A hetedik egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke
   November 8.: Mihály és Gábor főangyalok, és a többi égi erők
   November 15. Karácsonyi bűnbánati időszak kezdete
   November 21. Az Istenszülő templombavezetése
   December 6.: Csodatevő Miklós főpap
   December 9.: Anna csodálatos foganása
   December 11-17. között: Ősatyák vasárnapja
   December 18-24. között: Ószövetségi szentatyák vasárnapja
   December 24.: Karácsony elõestje
   December 25.: Jézus Krisztus születése (Karácsony)
   December 26.: Az Istenszülõ emlékezete
   December 27.: István fődiakónus és első vértanú
   December 26-31. között: Az Úr Jézus rokonainak emlékezete
   Január 1.: Az Úr körülmetélése, Nagy Szent Bazil fõpap
   Január 5.: Vízkereszt elõestje
   Január 6.: Istenjelenés (Vízkereszt)
   Január 30.: A három fõpap
   Február 2.: Az Úr találkozása Simeonnal
   Március 25.: Az Istenszülő örömhírvétele
   Április 23.: György nagyvértanú
   Június 24.: Keresztelõ János próféta születése
   Június 29.: Péter és Pál főapostolok
   Július 13-19. között: Az első hat egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke
   Július 20. Illés próféta
   Augusztus 6.: Úrszínváltozás
   Augusztus 15.: Az Istenszülő elszenderülése (Nagyboldogasszony)
   Augusztus 20.: István apostoli király
   Augusztus 29.: Keresztelõ János próféta fejvétele

Változó ünnepeink
   Vámos és farizeus vasárnapja
   Tékozló fiú vasárnapja
   Húshagyó vasárnap
   Vajhagyó vasárnap
   Nagyböjt 1. vasárnapja – Az igazhitűség (ortodoxia) vasárnapja
   Nagyböjt 2. vasárnapja – Palamasz Gergely főpap
   Nagyböjt 3. vasárnapja – Kereszthódolás
   Nagyböjt 4. vasárnapja – Klimakosz (Létrás) János
   Nagyböjt ötödik szerdája: Nagy hódolás
   Nagyböjt 5. vasárnapja – Egyiptomi Mária
   Nagyböjt hatodik szombatja: Lázár feltámasztása
   Az Úr bevonulása Jeruzsálembe (Virágvasárnap)
   Nagycsütörtök – A titkos vacsora emléke
   Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála
   Nagyszombat – Jézus Krisztus síri nyugalma
   HÚSVÉT – Jézus Krisztus feltámadása
   Tamás vasárnap
   Kenethozó asszonyok vasárnapja
   Inaszakadt vasárnapja
   Az Ötvened közepe
   Szamariai asszony vasárnapja
   Vakonszületett vasárnapja
   Az Úr mennybemenetele
   Az első (nikeai) egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke
   Pünkösd vasárnap – A Szentlélek eljövetele
   Pünkösd hétfő – A Szentháromság ünnepe
   Mindenszentek vasárnapja

A nagybőjti és a húsvéti időszak rövid képes magyarázata (PowerPoint bemutató)