STÓLADÍJSZABÁS

érvényes 2023. április 1-jétől

Összeg Pap Kántor Sekrestyés Templom
Szent Liturgia 3.300.- 1.800.- 700.- 400.- 400.-
Esküvő 40.000.- 20.000.- 10.000.- 5.000.- 5.000.-
Temetés 35.000.- 16.000.- 8.000.- 4.000.- 7.000.-
Sírkő megáldása 7.000.- 4.000.- 2.000.- 500.- 500.-
Harangozás 2.500.- --- --- 500.- 2.000.-
Pannichida 700.- 300.- 200.- 100.- 100.-
Hramota 1.500- 700.- 400.- 200.- 200.-
Parasztáz, virrasztás a templomban 4.500.- 2.500.- 1.000.- 500.- 500.-
Parasztáz, virrasztás a templomon kívül 5.000.- 3.000.- 1.200.- 400.- 400.-

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.
Az anyakönyvi keresés díja 2.000 forint.
A fenti egyházi szolgálatok elvégzésének feltételeként egyházfenntartási díj visszamenőleges kifizetése nem követelhető.