Élő Könyvtárral búcsúztatták a tanévet a roma szakkollégium lakói

Élő Könyvtárral búcsúztatták a tanévet a roma szakkollégium lakói

2024-07-01 16:08:17
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/BSZI
Debrecen
cigánypasztoráció
Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkolégium
Mint ahogy minden oktatási intézményben, úgy a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium diákjai is elbúcsúztatták a tanévet. Nem is akár hogyan...

Élő könyvtár segítségével mutatkoztak be a meghívott vendégeknek: Kocsis Fülöp metropolita és Czövek Éva oktatási referens is elfogadta a meghívást. Az Élő Könyvtárban olyan emberek - „könyvek” - vannak, akik valamiért, valamiben „mások”, illetve diszkrimináció áldozatai. Ilyenkor azonban megnyílnak, mint egy könyv, őszintén elmesélik a történetüket egy olyan ember szemébe nézve, aki számukra teljesen idegen. A résztvevők vállalják, hogy átadják önmagukat és történetüket mindenkinek, aki nyitott és érdeklődő, mindenkinek, aki kész arra, hogy mindenféle előítéletet hátrahagyva az egyedi emberrel találkozzon a sztereotípiák helyett.

Mindez a gyakorlatban

Éppúgy működik, mint egy rendes könyvtár: az olvasók kikölcsönöznek egy "könyvet" egy rövid időre. Miután elolvasták, visszahozzák, és ha kedvük van, kikölcsönöznek egy másikat. Itt viszont a könyvek emberek, és nem csak beszélnek, de beszélgetnek, válaszolnak is olvasók kérdéseire, sőt, ők is tehetnek fel kérdéseket. Én nem szurkolok egy cigánynak, Én úgyis csak egy cigány maradok, A kőműves kanáltól a paragrafusokig...ilyen és ehhez hasonló, érdeklődést felkeltő címeket találtak ki a szakkollégium diákjai saját életüknek, "könyvüknek", melyeket aztán mindenki kikölcsönzött és "belelapozott". Érzelmekkel teli beszélgetések kerekedtek ki egy-egy asztalnál az Élő könyvtárban. 

2023-2024-es tanév - szakmai szemmel

Ez a tanév a megszilárdulás és megerősödés jegyében zajlott, kezdte évértékelőjét Mező-Halász Krisztina, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője. A legfontosabb eredményként megemlítette, hogy javult a közösségi kohézió mind a hallgatók, mind a munkatársak körében. Nőtt az összetartás a hallgatók között, ennek ékes példája, hogy a lakásotthonos gyerekeknek szerveztek jótékonysági akciót és koncertet. A fiatalok idén nyitottabbak voltak egymás felé, ebben nagy segítség volt a storytelling tréning és az irodalomterápiás foglalkozás tartalmas beszélgetései.

Évértékelőjéből kiderült: a szakkollégiumi működés továbbfejlesztése, finomhangolása is megtörtént:

 1. A kulturális és közismereti modulhoz kapcsolódva bevezették a „Keddi kerekasztal” programsorozatot. A havi rendszerességű beszélgetéssorozat célja többrétű:
 • példamutató roma értelmiségiek életútjának megismerését, illetve
 • egy-egy tématerület szakértőinek bevonásával a szakkollégisták érdeklődésére számot tartó közismereti témákban való elmélyülést egyaránt szolgálja.
 1. A felvételi eljárást is megújították néhány ponton. Az átláthatóság és az objektivitás erősítése érdekében kialakítottak egy új pontozási rendszert, melyet most nyáron „élesítenek”.
 2. Míg az előző tanév szakmai fókusza befelé irányult és elsősorban a belső megújuláson volt a hangsúly, ebben a tanévben már több lehetőség volt a külső kapcsolatok építésére is: középiskolákkal, a görögkatolikus Fete-programmal, tanodákkal, lakásotthonokkal, MCC-vel, a vármegye felzárkózási-oktatási szereplőivel alakítottak ki fontos kapcsolatokat.
 3. A tanévben elérhetővé tették, házon belül hozták a mentálhigiénés tanácsadást. A hallgatók lelki terheinek enyhítése, lelki és spirituális megújulása, Isten-kapcsolatának a gondozása előtt nyitva állt Ruszinkó Szergej lelki vezető ajtaja – a szakkollégisták közel száz alkalommal éltek a két félév folyamán a lehetőséggel.
 4. A közösségi szolgálat egy már meglévő szakkollégiumi gyakorlat, egy olyan szakkollégiumi keretek között végzett hallgatói tevékenység, amely során a hallgató valamilyen rászoruló közösség érdekében végez önkéntes-jellegű munkát, félévente 8-15 órában. Erre a meglévő gyakorlatra ráépítettünk egy új kezdeményezést, olyan közösségi akciók tervezését és megvalósítását, amelyek:
 • időben jól körülhatárolható, rövid és célzott, valamely rászoruló célcsoport érdekeit szolgáló események,
 • a hallgatók ötleteire, kezdeményezőképességére és felelősségvállalására építenek,
 • megtervezésükben és végrehajtásukban a hallgatók nagyobb számban vesznek részt, megtapasztalva az összefogás erejét,
 • a közösségi tervezés módszertanával, gondosan elő vannak készítve.

Élő könyvtár és jótékonysági koncert

Az őszi félévben egy ilyen közösségi akciót képviselt a hajdúnánási lakásotthonos gyerekek számára tervezett jótékonysági gyűjtés és koncert. A tavaszi félévben pedig maga az Élő Könyvtár lett a közösségi akció, melyet a logótól a könyvtárhasználati szabályzatig, a katalógustól a helyszínválasztásig közös tervezés és gondos előkészítő munka előzött meg.

Mentori program

A tanévben 28 mentorral dolgoztak együtt, akik havi 2 órányi konzultáció keretében támogatták a szakkollégistákat az eredményes tanulmányi előrehaladásban. Minden mentor egyetemi oktatói státuszban (sokan rangos pozícióban) dolgozik azon a karon, intézetben, tanszéken, ahol a szakkollégista a felsőfokú tanulmányait folytatja, így átlátja a szakkollégista szakos képzésének követelményeit, buktatóit, a szakterületen releváns kutatási és tehetséggondozási formákat, és valamelyest rálát a szak által kínált, hosszú távú munkalehetőségekre is. A mentorok közreműködésével minden hallgatónak külön Egyéni Fejlesztési Terv készült, melyben a szakkollégisták az adott félévre tanulmányi célokat határoztak meg és azok megvalósulását a mentorukkal közösen követték nyomon.

Kulturális és közismereti modul

A 2023/24. tanév szakkollégiumi tanulmányi programjai összesen 72 órában valósultak meg:

- Az őszi félévben Fedor György pszichológus, tréner, az ICons Hungary cégvezetője egy kétalkalmas konfliktuskezelési tréninget, illetve

- Dr. Dajnoki Krisztina dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszékének professzora karriertervezési tréninget tartott a hallgatóknak. A hallgatók a tréningen megtanult szempontok alapján saját részletes karriertervüket dolgozták ki és adták be a Szakkollégiumnak félévzáró dolgozatként.

- Az őszi „Keddi kerekasztal” beszélgetéssorozat keretében

o Dr. Korondi Péter kutatóprofesszor a mesterséges intelligenciáról adott elő,

o Bódor Edit, a Debreceni Polgármesteri Hivatal egyházügyi referense a protokoll világába vezetett be,

o Nuszer Krisztián szakmai vezető a Hajdúdorogi Főegyházmegye megvalósításában zajló FeTe-programot mutatta be,

o Szabó József atya, az Egri Főegyházmegye katolikus papja pedig az ördögűzésről tartott érdekfeszítő előadást.

- A tavaszi félévben a roma identitás megéléséről szóló történetek kerültek a fókuszba. A mai félévzáró feladat, az Élő Könyvtár esemény előzményeként a szakkollégistáknak szerveztünk egy pilot Élő Könyvtár eseményt a Myra kávézóban, ahol tíz „élő könyvvel” lehetett beszélgetni az életükről. Volt zsidó, szír menekült, kerekesszékes, látássérült, gyógyult alkoholista, ukrán menekült, vegán, ex-hajléktalan, autista és természetesen roma „könyvünk”, akik önkéntesen vállalták, hogy nyíltan válaszolnak a hallgatók bármelyik kérdésére, és őszintén beszélnek életük nehézségeiről és az azokkal való megküzdésről. A nívós esemény mély nyomot hagyott a hallgatóságban és jó alapot teremtett a szakkollégistáknak ahhoz, hogy ők is „élő könyvekké” váljanak. A pilot-eseményre épült rá egy Élő Könyvtár workshop, melyet Szilágyi Eszter tanulmányi vezető tartott Nótár Ilonával, egy roma származású kulturális antropógussal, íróval, tanárral együtt, aki maga is sok tapasztalattal rendelkezik „élő könyvként” a programról.

- A ma debütáló „élő könyvek” alaptörténeteinek megtalálását és megformálását szolgálta egy storytelling workshop, melyet Györffy Kinga retorikai-storytelling tanácsadó és tréner, a hazai storytelling egyik meghatározó alakja vezetett.

- A félévben sor került egy kutatásmódszertani kurzusra is (altéma: roma identitástörténetek vizsgálata narratív interjúkkal), melyet Dr. Kovács Éva szociológus, közgazdász, a budapesti Társadalomtudományi Központ kutatóprofesszora és a Holokauszt Tanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézetének tudományos igazgatóhelyettese tartott. A kurzusra épül a szakkollégisták egyik választható félévzáró feladata is: egy általuk kiszemelt roma személlyel kell narratív interjút készíteniük az életük történetéről, majd azt előre megadott szempontok alapján elemezniük. Szeretettel várjuk az elemzéseiteket péntekig!

- A tavaszi „Keddi kerekasztal” beszélgetéssorozat keretében három prominens, roma származású vendégünk volt:

o Antal István mesélt nekünk az életéről, kutatásairól, az általa az MCC keretében vezetett Roma Tehetségprogramról, majd

o Farkas Franciska színésznő látogatott el hozzánk, egy érdekes „Identitásjáték” drámapedagógiai foglalkozást is tartva, valamint

o Molnár Ferenc Caramel énekes, dalszerző mesélt életéről a szakkollégistáknak és más érdeklődőknek a Myra kávézóban. A tartalmas, tanulságos beszélgetésből készült interjúkivonat nemsoká olvasható lesz a szakkollégium közösségi oldalán.

A félév tartogatott még egy álláskeresési tréninget is a szakkollégistáknak – a végzős (és nem végzős) diákok, reméljük, hasznát veszik.

Spirituális modul, hitéleti alkalmak:

A tanévben összesen 64 hitéleti alkalomra került sor a Szakkollégiumban. Ez a Diákotthon kápolnájában a lelki vezetőnk által tartott hétfői imaórákból és szerdai katekézisekből áll össze, melyeket félévente egy-egy böjti lelkigyakorlat egészített ki. A lelkigyakorlatokat Kiss Attila és Szabó Antal atyák tartották a hallgatóknak az érseki kápolnában.

Közösségi programok

A közösségi programokról a szakkollégisták (HÖK) számolnak be részletesebben. Annyit megemlítenék, hogy a programok szervezésében szerepet játszottak közösségi animátoraink is, olyan hallgatók, akik a közösségi élet felpezsdítését vállalták a Szakkollégiumban.

Összesen 16 közösségi program volt a tanévben

Nagyobb rendezvények, többnapos szakmai utak:

- A tanévet egy kétnapos bevonótáborral kezdtük a meseszép tiszaroffi Borbély-kastélyban, amely Fedor György tréner közreműködésével a csapatépítést, az új és régi szakkollégisták megismerkedését célozta.

- Tavasszal kétnapos tanulmányútra mentünk Budapestre, ahol roma képzőművészeti alkotókat és alkotásokat ismerhettünk meg testközelből, illetve a főváros történelmi-kulturális örökségével is ismerkedtünk.

Közösségi szolgálat:

- a szakkollégisták összesen 690 óra közösségi szolgálatot végeztek különböző görögkatolikus lakásotthonokban, a Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthonban és más szociális, felzárkózási, egészségügyi intézményben, illetve

- közösségi szolgálat keretében közreműködtek a Szakkollégium két nyílt napján (középiskolások látogatták meg a szakkollégiumot), az egyetemi toborzórendezvényen, a Dexpo-n, valamint a már említett jótékonysági akcióban és Élő Könyvtár programban.

Hallgatói eredmények:

- Nyolcan szereztek diplomát vagy oklevelet (Batta Vendel, Filipcsuk Péter, Koczák Vivien, Kozák Lizett, Kozák Vanessza, Micura Ákos, Nagy Tamás, Sajbán Soma), további két fő pedig megszerezte az abszolutóriumát (Endresz Georgina, Kajuha József). Gratulálunk nektek!

- Hárman vettek részt helyi TDK-versenyen:

o Koczák Vivien emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgató,

o Filipcsuk Péter és

o Nagy Tamás orvostanhallhatók.

Vivien és Tamás különdíjban részesültek, Péter kutatásából várhatóan társszerzős angol nyelvű publikáció születik. Gratulálunk hozzá!

- Rácz Zoltán élelmiszermérnök hallgatónk TDK-versenyre készül, a tanévben sárgaborsólisztből készült száraztészta emészthetőségének tudományos vizsgálatát végezte (kísérleti fázisban tart).

- Egy fő (Kósa Bálint) sikeres szóbeli felsőfokú nyelvvizsgát tett angolból.

- Az előző félévben három hallgató 1 egész érdemjeggyel meghaladta a saját szakjának tanulmányi átlagát (ösztöndíjindexet) vagy színötös lett (Filipcsuk Péter, Sajbán Soma, Nagy Tamás), további két hallgató 0,5-el haladta meg a szakátlagot (Káplár Anna, Kósa Bálint).

Szívből gartulálunk az elért eredményekhez, további sok sikert kívánunk az élet minden területén! 

 

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor